Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 100/09-04-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 100/09-04-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία επισκευής της μίζας και του κόμπλερ στην υπ΄ αριθμ. ΙΤΕ-354 μοτοσυκλέτας, τύπου Yamaha TDM-900.(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 24/2019
ΑΔΑ ΨΟΑΤΟΡ1Π-ΤΣ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear