ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπαταρίες (AE 90/13-03-2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 10/2019
ΑΔΑ Ω5Β7ΟΡ1Π-Ψ3Χ
ΑΔΑΜ 19PROC004672981 2019-03-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear