Πρόσκληση Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος ΑΕ 3/8-01-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος ΑΕ 3/8-01-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔ: 7Η 0615301D Τεμ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 47/2018
ΑΔΑ 6Τ51ΟΡ1Π-ΕΕΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003120542 2018-05-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear