Πρόσκληση Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος ΑΕ 134/23-04-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος ΑΕ 134/23-04-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΡΤΑΣ FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)
Εργοστ.Κωδ:1388430080 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 40/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear