Πρόσκληση Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος ΑΕ 109/10-04-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος ΑΕ 109/10-04-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 2018-ΔΙΑΡΚΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 2018-ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2018 (Tεμ:1)

2. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΡΚΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 2018(Tεμ:1)

3. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018(Tεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 41/2018
ΑΔΑ ΩΘ5ΧΟΡ1Π-Σ0Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear