ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ KONICA MINOLTA 185 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ KONICA MINOLTA 185

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ KONICA MINOLTA 185
Αριθμός Εντολής 14ΗΛ/07-07-2020
ΑΔΑ 6Κ4ΝΟΡ1Π-Ε3Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear