ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟ.
Αριθμός Εντολής Τ12/22-02-2021
ΑΔΑ ΨΩΧ9ΟΡ1Π-Υ60
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear