ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 33/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 33/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 33/2020
ΑΔΑ 6ΦΙ2ΟΡ1Π-ΕΛΛ
ΑΔΑΜ 20PROC007108583 2020-07-30
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-08-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear