ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ)κλπ
Αριθμός Εντολής 163/12-06-2018
ΑΔΑ ΩΨΘ7ΟΡ1Π-ΜΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear