ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ CARRERA – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ CARRERA

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ CARRERA SPEΝCER R MAX 10G Κωδ: ST42702 C
Αριθμός Εντολής ΑΕ124/28-05-2019
ΑΔΑ 6ΠΝΧΟΡ1Π-ΔΗ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear