ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΔΙΠΛΗΣ ΦΡΑΓΗΣ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΔΙΠΛΗΣ ΦΡΑΓΗΣ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΔΙΠΛΗΣ ΦΡΑΓΗΣ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 284/09-11-2023
ΑΔΑ Ψ8ΑΗΟΡ1Π-3ΧΘ
ΑΔΑΜ 23REQ013817987
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2023 - Ωρα 14: 00
Αρχείο PDF pdf
Bear