ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
Αριθμός Εντολής 195/23-08-2021
ΑΔΑ 6ΘΩΥΟΡ1Π-Δ0Π
ΑΔΑΜ 21PROC009107287
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear