ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟ AIR CONDITION ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ – 7779 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ XIOY – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟ AIR CONDITION ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ – 7779 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ XIOY

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟ AIR CONDITION ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 7779 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ XIOY
Αριθμός Εντολής 209/15-09-2022
ΑΔΑ ΨΣΣ7ΟΡ1Π-ΓΛ6
ΑΔΑΜ 22PROC011256644
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear