ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (PATCH) ΓΙΑ AED LIFEPAK 1000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (PATCH) ΓΙΑ AED LIFEPAK 1000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (PATCH) ΓΙΑ AED LIFEPAK 1000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 172/21-07-2021
ΑΔΑ Ω1ΘΔΟΡ1Π-9ΥΝ
ΑΔΑΜ 21PROC009082758
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear