ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 176/06-08-2021
ΑΔΑ ΩΤ59ΟΡ1Π-ΘΣΞ
ΑΔΑΜ 21PROC009044742
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear