ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛAΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛAΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ (ΟΕ ή ΟΕΜ/OES) ΑΝΤΑΛΛAΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΚΗΙ-9992, ΚΗΗ-1049, KHI-9925 ,KHI-6797) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 202/08-09-2022
ΑΔΑ ΨΤΞΝΟΡ1Π-Ζ9Φ
ΑΔΑΜ 22PROC011313925
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear