ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ" ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ
Αριθμός Εντολής 105/10-05-2022
ΑΔΑ 6Θ13ΟΡ1Π-ΓΛΩ
ΑΔΑΜ 22PROC010714640
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear