ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΥ 4180 ΚΑΙ ΚΗ0 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΥ 4180 ΚΑΙ ΚΗ0 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΥ 4180 ΚΑΙ ΚΗ0 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 35/04-03-2022
ΑΔΑ 6Ε0ΡΟΡ1Π-76Γ
ΑΔΑΜ 22PROC010358171
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear