ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 28/04-03-2022
ΑΔΑ 9ΚΞ4ΟΡ1Π-3ΞΣ
ΑΔΑΜ 22PROC010304915
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear