Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας – ADBLUE – για τις ανάγκες των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας – ADBLUE – για τις ανάγκες των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας - ADBLUE - για τις ανάγκες των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 168/03-08-2022
ΑΔΑ 6ΛΙΦΟΡ1Π-ΗΩΕ
ΑΔΑΜ 22PROC011082876
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear