ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 231/05-10-2021
ΑΔΑ 6Γ39ΟΡ1Π-ΖΩΨ
ΑΔΑΜ 21PROC009314374
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2021 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear