ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΟΥΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΟΥΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΟΥΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 71/11-04-2022
ΑΔΑ ΡΒΜΕΟΡ1Π-Μ99
ΑΔΑΜ 22PROC010490077
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear