ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 257/02-11-2021
ΑΔΑ ΩΙΠΘΟΡ1Π-27Ν
ΑΔΑΜ 21PROC009528542
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2021 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear