ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΚΟΛΛΑΡΩΝ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΚΟΛΛΑΡΩΝ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΚΟΛΛΑΡΩΝ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 285/09-11-2023
ΑΔΑ ΨΖ6ΟΟΡ1Π-ΣΑ3
ΑΔΑΜ 23PROC013823288
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2023 - Ωρα 14: 00
Αρχείο PDF pdf
Bear