ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΚΟΛΛΑΡΩΝ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 37/15-03-2022
ΑΔΑ ΩΔΝ9ΟΡ1Π-Ι5Μ
ΑΔΑΜ 22PROC010295385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear