ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ.
Αριθμός Εντολής 255/25-10-2021
ΑΔΑ 6ΖΞΠΟΡ1Π-7ΛΕ
ΑΔΑΜ 21PROC009431219
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2021 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear