ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ TFT DISPLAY INCLUDING PCB ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED 2160 TOY TΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ TFT DISPLAY INCLUDING PCB ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED 2160 TOY TΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ TFT DISPLAY INCLUDING PCB ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED 2160 TOY TΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 42/17-03-2022
ΑΔΑ ΨΣΥΩΟΡ1Π-00Α
ΑΔΑΜ 22PROC010463278
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear