ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 27/07-02-2023
ΑΔΑ 6ΗΚΞΟΡ1Π-ΙΥΒ
ΑΔΑΜ 23PROC012196009
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2023 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear