ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW TRANSPORTER T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW TRANSPORTER T5

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ DPF Κωδ:7Η0254700ΜΧ
Αριθμός Εντολής 168/12-04-2017
ΑΔΑ Ψ383ΟΡ1Π-7ΜΨ
ΑΔΑΜ 17PROC006185416
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear