ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 BTU ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΤΗΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 BTU ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΤΗΝΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 BTU ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΤΗΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 65/24-03-2021
ΑΔΑ 6ΞΙΗΟΡ1Π-1ΨΩ
ΑΔΑΜ 21PROC008523519
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear