Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξωτερικών βοηθητικών καθρεφτών τυφλού σημείου για τα VW T5 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξωτερικών βοηθητικών καθρεφτών τυφλού σημείου για τα VW T5 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξωτερικών βοηθητικών καθρεφτών τυφλού σημείου για τα VW T5 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.
Αριθμός Εντολής 135/27-05-2021
ΑΔΑ Ψ47ΤΟΡ1Π-ΣΞ0
ΑΔΑΜ 21PROC008670394
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear