ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΠΛΑΙΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΠΛΑΙΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΠΛΑΙΣΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 127/19-05-2021
ΑΔΑ 9ΝΖΡΟΡ1Π-6ΩΙ
ΑΔΑΜ 21PROC008667687
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear