ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ AMBU ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΡΟΔΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ AMBU ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΡΟΔΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ AMBU ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΡΟΔΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 77/12-04-2022
ΑΔΑ ΨΚΦΔΟΡ1Π-Α6Ι
ΑΔΑΜ 22PROC010472327
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 24
Αρχείο PDF pdf
Bear