ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1300 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1300 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛAΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1300 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΟΥ)
Αριθμός Εντολής 50/31-03-2022
ΑΔΑ 9ΞΙΠΟΡ1Π-ΔΔΦ
ΑΔΑΜ 22PROC010310214
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear