ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδ: 100.051 3

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΓΕΙΣΟ
1
Αριθμός Εντολής ΑΕ 158/22-07-2019
ΑΔΑ ΨΨ06ΟΡ1Π-ΚΩ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear