Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΗ- 1367 MERCEDES Sprinter ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΗ- 1367 MERCEDES Sprinter ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΗ- 1367 MERCEDES Sprinter ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 192/18-08-2021
ΑΔΑ 9Θ4ΤΟΡ1Π-Ε5Θ
ΑΔΑΜ 21PROC009096780
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear