ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤA ΚΗΙ 9925 ,KHI 9992, KHI 1049, VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡA ΟΧΗΜΑTA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤA ΚΗΙ 9925 ,KHI 9992, KHI 1049, VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡA ΟΧΗΜΑTA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤA ΚΗΙ 9925 ,KHI 9992, KHI 1049, VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡA ΟΧΗΜΑTA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
Αριθμός Εντολής 69/29-03-2021
ΑΔΑ ΡΗ8ΚΟΡ1Π-ΛΨΘ
ΑΔΑΜ 21PROC008362059
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear