ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6796 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6796 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6796 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 116/25-05-2022
ΑΔΑ 6ΝΦΑΟΡ1Π-Α63
ΑΔΑΜ 22PROC010677944
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear