ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ-9992, ΚΗΗ-1049, KHI-9925, & KHI-6797 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
Αριθμός Εντολής 14/01-02-2022
ΑΔΑ ΨΛΥ1ΟΡ1Π-Κ6Θ
ΑΔΑΜ 22PROC010092522
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear