ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH-7563 ΚΑΙ KHH-7980 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH-7563 ΚΑΙ KHH-7980 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH-7563 ΚΑΙ KHH-7980 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 12/01-02-2022
ΑΔΑ 96ΔΙΟΡ1Π-4ΞΧ
ΑΔΑΜ 22PROC010090242
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear