ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1Μ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ENVITEC ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1Μ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ENVITEC ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1Μ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ENVITEC ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 56/17-03-2021
ΑΔΑ 634ΥΟΡ1Π-ΔΧΒ
ΑΔΑΜ 21PROC008523176
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear