ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED VM 2160 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED VM 2160 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΌΣ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ VIAMED VM 2160 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ)
Αριθμός Εντολής 286/03-12-2021
ΑΔΑ 64ΨΕΟΡ1Π-ΩΤ3
ΑΔΑΜ 21PROC009752874
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2021 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear