ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ)
Αριθμός Εντολής 95/05-05-2022
ΑΔΑ ΨΛΗΓΟΡ1Π-4Ε6
ΑΔΑΜ 22PROC010838372
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear