ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΤΟΥΙ, ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ)
Αριθμός Εντολής 279/15-11-2022
ΑΔΑ 69ΥΥΟΡ1Π-Ξ1Β
ΑΔΑΜ 22PROC011687189
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-12-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear