ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 108/06-05-2021
ΑΔΑ 6ΨΩΒΟΡ1Π-Ι4Ν
ΑΔΑΜ 21PROC008571322
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear