ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΗΗ- 3930 ΚΑΙ ΚΗΗ-3931 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΗΗ- 3930 ΚΑΙ ΚΗΗ-3931 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΗΗ- 3930 ΚΑΙ ΚΗΗ-3931 MERCEDES SPRINTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 146/14-06-2022
ΑΔΑ ΡΤΦΙΟΡ1Π-3ΡΕ
ΑΔΑΜ 22PROC010749928
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear