ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ-9983 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ-9983 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ-9983 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 209/04-09-2023
ΑΔΑ 6Η30ΟΡ1Π-ΨΕΠ
ΑΔΑΜ 23PROC013418355
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2023 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear