ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΟ 5270 ΚΑΙ ΚΗΙ 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΟ 5270 ΚΑΙ ΚΗΙ 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΟ 5270 ΚΑΙ ΚΗΙ 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 58/31-03-2022
ΑΔΑ 6ΑΔ1ΟΡ1Π-7ΘΘ
ΑΔΑΜ 22PROC010322541
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear