Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών επισκευής όλων των ταπετσαριών των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών επισκευής όλων των ταπετσαριών των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών επισκευής όλων των καθισμάτων των ασθενοφόρων οχημάτων και του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του ΕΚΑΒ Τομέα Μυτιλήνης

Αριθμός Εντολής 88/19-04-2022
ΑΔΑ ΩΔΑΘΟΡ1Π-Θ04
ΑΔΑΜ 22PROC010706391
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear