ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ
Αριθμός Εντολής 221/14-09-2021
ΑΔΑ ΨΧ22ΟΡ1Π-ΟΣΚ
ΑΔΑΜ 21PROC009261146
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear